راهنمای کنکور تا انتخاب رشته

راهنما

سازمان سنجش آموزش كشور بدينوسيله به اطلاع كليه شاغلين رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش كه مطابق ضوابط ذيل متقاضي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسري سال 1389 مي‌باشند، مي‌رساند كه اين دسته از داوطلبان لازم است از تاريخ 5/4/1389 لغايت 15/4/1389 با مراجعه به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوط، نسبت به پرداخت مبلغ 000/15 (پانزده هزار) ريال به صورت الكترونيكي بمنظور اعلام علاقمندي براي پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم اقدام نمايند. در غير اين صورت مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم (ويژه فرهنگيان) در آزمون سراسري سال 1389 نخواهند بود. همچنين آن دسته از داوطلبان شركت كننده آزمون سراسري سال 1389 كه در هنگام ثبت‌نام در آزمون، علاقمندي خود را به مؤسسات غيردولتي و غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور اعلام ننموده‌اند و هم‌اكنون متقاضي اعلام علاقمندي مي‌باشند، مي‌رساند اين دسته از داوطلبان نيز در صورت تمايل براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات ذيربط لازم است در تاريخ‌هاي تعيين شده، با مراجعه به سايت سازمان و ورود به لينك مربوطه، نسبت به پرداخت مبلغ 000/30 (سي هزار) ريال به صورت الكترونيكي بمنظور انتخاب رشته‌هاي مؤسسات ذيربط اقدام و علاقمندي خود را براي انتخاب دوره‌هاي مذكور اعلام نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

اعلام نتایج کنکور سال 1388

سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلب شركت كننده در آزمون سراسري سال 1388 هر يك از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي بدين وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون مذكور مي‌رساند كه نتيجه اوليه آزمون به صورت كارنامه تنظيم و كارنامه مذكور در روز 10/5/88 بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار داده مي‌شود. هريك از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1388 مي‌توانند از روز شنبه 10/5/1388 به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده كارنامه نتايج اوليه و پرينت از آن به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، شماره داوطلبي و شماره شناسنامه يا كدرهگيري و شماره پرونده و يا مشخصات كارت اعتباري ثبت‌نام و شماره شناسنامه اقدام نمايند.
     ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌‌هاي تحصيلي در اين آزمون شده‌اند‌، لازم است براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسري سال 1388 (اين دفترچه راهنما همزمان نيز بر روي سايت سازمان قرار داده مي‌شود) به شرح ذيل اقدام نمايند.
1ـ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) اين آزمون از روز ‌شنبه 10/5/88 لغايت روز ‌شنبه 17/5/88 در باجه مركزي پست شهرستانها و در شهرستانهاي بزرگ در مناطق پستي شهرستانهاي ذيربط توزيع مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گرديده‌اند در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره 2، مي‌توانند با مراجعه به مراكز پستي شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 5000 (پنج‌هزار)  ريال در مهلت مذكور به عنوان كارمزد توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته به شركت پست جمهوري اسلامي ايران، نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.
2- دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سال 1388 ( دفترچه راهنماي شماره2 شامل دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم رياضي وفني و گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي به رنگ مشكي، دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم تجربي و گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي به رنگ سبز و دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم انساني و گروههاي آزمايشي هنر وزبانهاي خارجي به رنگ آبي) آزمون سراسري حاوي كليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، شبانه، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، رشته‌هاي تحصيلي موسساتي كه به روش نيمه‌متمركز دانشجو مي پذيرند، دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور)‌، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير‌دولتي و مراكز تربيت معلم وابسته وزارت آموزش و پرورش و همچنين توضيحاتي در باره نحوه تكميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دوره هاي فوق الذكر مي باشند هم‌چنين نحوه مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته مي‌باشد.
   1-2-به هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني، دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذيربط تحويل مي‌شود.
 2– 2– به هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني كه بر حسب مورد در گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي خارجي و يا هم گروه هنر و هم زبانهاي خارجي شركت نموده  باشند، همانند داوطلبان بند 1 – 2 فوق منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي يعني علوم رياضي و فني يا علوم تجربي و يا علوم انساني داده خواهد شد.
3-2- به داوطلباني كه منحصراً در گروه آزمايشي هنر و يا منحصراً در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي و يا در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي متقاضي شده اند،  يكي از دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته يعني دفترچه راهنماي انتخاب رشته علوم رياضي و فني و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي يا علوم تجربي و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي و يا علوم انساني و گروههاي هنر و زبانهاي خارجي داده خواهد شد.
3- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1388 از تاريخ انتشار نتيجه اوليه آزمون (10/5/88) 5 روز فرصت داده مي‌شود كه ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) گروه آزمايشي مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دستورالعمل از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش قابل دريافت مي باشد) اقدام نموده و كد رشته محل هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند. پس از آن، كد رشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت كد رشته محل‌هاي انتخابي بمدت 3 روز براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي با وارد كردن كد رهگيري و شماره پرونده يا مشخصات كارت اعتباري ثبت‌نام و شماره شناسنامه نسبت به ثبت كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه از رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروههاي آزمايشي مجاز در دوره‌هاي مختلف روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي، دانشگاه پيام نور و مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام و نسبت به تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است (سه روز) اقدام نمايند. بديهي است پس از تأئيد نهايي كد رشته‌هاي انتخابي توسط داوطلب، شماره رمز 15 كاراكتري توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار داوطلب قرار داده خواهد شد اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطلاعات در يك صفحه مجزا ارائه مي شود و داوطلبان بايستي توجه داشته باشند كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي‌شود و درصورت انتخاب رشته و دريافت رسيد 15 كاراكتري به هيچ عنوان اجازه تصحيح و يا انتخاب رشته مجدد را ندارند. لذا داوطلبان بايستي در انتخاب رشته نهايت دقت را داشته باشند. ضمناً به داوطلبان توصيه مي‌گردد پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست كد رشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بالاي آن رسيد 15 كاراكتري و شماره پرينت درج گرديده است يك نسخه پرينت تهيه و آن را تا زمان اعلام نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.
4- تذكرات مهم:
(1) داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته ‌مي‌باشند براي اينكه مراحل انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان بوجود نيايد، لازم است اطلاعيه‌هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط مؤسساتي كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي‌نمايند و هم چنين دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.
 (2) كليه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا شهريورماه 1388حق انتخاب رشته خواهندداشت.
(3) داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1387 مشمول بند ذيل، حق انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1388 را ندارند. بديهي است در غير اينصورت به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهدشد.
- پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه (‌اعم از متمركز يا نيمه متمركز) آزمون سراسري سال 1387 كه بدون اخذ مجوز شركت كرده‌اند.
(4) از آنجاكه بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1388 منحصراً آن دسته از داوطلباني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا شاغل به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي بوده‌اند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون بوده، بنابراين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه  كه به دوره پيش دانشگاهي راه نيافته اند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1388 نبوده اند . بديهي است چنانچه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند ، مجاز به تكميل فرم انتخاب رشته نمي باشند و درصورت تكميل فرم انتخاب رشته از گزينش نهايي حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهدشد.
تبصره: داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال 1388 كه ديپلم آنان كار دانش و يا فني و حرفه‌اي نظام جديد مي‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شركت در آزمون نبوده‌اند، مگر اينكه داراي مدرك فوق ديپلم باشند و يا دورة پيش‌دانشگاهي را گذرانده باشند.
     ضمناً به اطلاع مي‌رساند نظر به اينكه فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1388 (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ) به صورت مكتوب و ازطريق روزنامه ها و نشريه پيك سنجش اعلام نخواهدشدو هر داوطلب بايد به سايت سازمان مراجعه و پس از وارد كردن شماره پرونده، شماره داوطلبي و شماره شناسنامه و يا كد رهگيري، شماره پرونده و يا مشخصات كارت اعتباري ثبت‌نام و شماره شناسنامه از وضعيت خود در آزمون سراسري سال 1388 مبني بر اينكه مجاز به انتخاب رشته مي باشد و يا نمي باشد مطلع گردد، لذا به كليه داوطلبان شركت‌كننده حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 1388 اكيداً توصيه مي شود كه براي ورود به سايت سازمان و اطلاع از نتيجه آزمون خود به شرح فوق عمل كنند.
ضمناً داوطلبان گرامي سوالات خود را از شماره تلفن‌هاي 99-88923595 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
www.sanjesh.org در ميان بگذارند.

+ نوشته شده در  پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:10  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

انتخاب رشته کنکور

بدين­وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه مجاز به انتخاب رشته خواهند شد، مي­رساند كه اطلاعيه اين سازمان درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين ظرفيت­هاي جديد برخي از رشته­هاي تحصيلي دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1388 از طريق سايت اينترنتي اين سازمان و همچنين نشريه پيك­سنجش مورخ 12/5/88 منتشر خواهد شد.
لذا داوطلبان لازم است قبل از انتخاب رشته از مفاد اين اطلاعيه كه از تاريخ 10/5/88 در سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني:
www.sanjesh.org يا نشريه پيك­سنجش مورخ 12/5/88 منتشر مي­شود، مطلع و با توجه به مفاد اطلاعيه مذكور، نسبت به انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نمايند.

+ نوشته شده در  پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:8  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

انتخاب رشته پهنابی

پيرو شرايط وضوابط پذيرش دانشجومندرج درصفحه 43دفترچه راهنماي شركت در‌آزمون سراسري سال 1388  درخصوص نحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد ، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان به انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه مذكور مي رساند،كليه داوطلبان درصورتيكه مجازبه انتخاب رشته شده باشند حتي اگر درزمان ثبت نام براي گزينش دررشته هاي اين دانشگاه اعلام علاقمندي ننموده باشند درصورت تمايل با درنظرداشتن شرايط وضوابط دانشگاه مي توانند نسبت به انتخاب رشته هاي اين دانشگاه  براساس شرايط وضوابط مندرج در دفترچه راهنماي  انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2)دراولويت هاي 1تا 100فرم انتخاب رشته خوداقدام نمايند، ضمناًلازم به توضيح است كه نتايج اوليه افراد واجد شرايط(ازبين انتخاب رشته كنندگان دانشگاه شاهد)دهه آخر مردادماه اعلام خواهدشد كه معرفي شدگان لازم است براساس برنامه زماني كه ازطرف دانشگاه درهمان تاريخ به اطلاع مي رسد،براي شركت درساير مراحل پذيرش اقدام كنند.
لذا داوطلبان گرامي براي كسب اطلاعات بيشتربه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) اين سازمان مراجعه نمايند.

+ نوشته شده در  دوم مرداد ۱۳۸۸ساعت 15:0  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

پور عباس.پهنابی

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:نتايج اوليه کنکور سراسري سال 88 به همراه کارنامه داوطلبان ، دهم مرداد اعلام مي شود.

به گزارش سرويس دانشگاه برنا، به نقل از واحد مرکزي خبر ،نتايج اوليه کنکور سراسري سال 88 به همراه کارنامه داوطلبان ، دهم مرداد اعلام مي شود.

بنا به اين گزارش نتايج در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org منتشر مي شود.
عبدالرسول پور عباس ، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور در اين باره گفت : اميدواريم که نتايج اوليه به همراه کارنامه اوليه در اختيار داوطلبان 10 مرداد اعلام شود.
وي افزود: بعد از اعلام نتايج ، به داوطلبان چهار روز فرصت داده مي شود که نتايج خود را مطالعه کنند و پس از آن پنج روز مهلت خواهند داشت تا انتخاب رشته خود را وارد سيستم سازمان سنجش کنند.
پور عباس همچنين گفت : سه شنبه ، 30 تيرماه ، سي دي "سامان رشته " در سراسر کشور از سوي سازمان سنجش آموزش کشور توزيع خواهد شد .
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور افزود : محتويات اين سي دي شامل : اطلاعاتي راجع به رشته ها ،نحوه  انتخاب رشته ، اطلاعات شناخت از دانشگاه ها و توصيه هايي به داوطلبان و خانواده هاي آنها است.
وي تصريح کرد : از 11 مرداد نرم افزار انتخاب رشته مجازي روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org گشايش مي يابد، و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي توانند از ميان 200 رشته پيشنهادي از حدود 3000 رشته در هر گروه ، رشته هاي مورد نظر را انتخاب کنند.
همچنين سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : با اشاره به افزايش حدود سي درصدي پذيرش در دانشگاه ها ،امسال ظرفيت پذيرش در دانشگاه ها در دوره روزانه 81000 نفر و در دوره شبانه 25000 نفر است.

pahnabi

+ نوشته شده در  بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 23:12  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

به اطلاع فرزندان و همسران جانبازان 25 الي 49 درصد كه در آزمون سراسري سال 1388 شركت نموده­اند مي­رساندكه به منظور استفاده از باقي­مانده ظرفيت 5 درصدي شاهد، مي­توانند تا تاريخ 15/5/88 به سايت ايثار به نشاني اينترنتي www.isaar.ir مراجعه و نسبت به اخذ كد رهگيري 12 رقمي اقدام نمايند ودر صورتي كه مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسري 1388 گرديدند كد مذكور را در زمان انتخاب رشته اينترنتي در محل مربوط درج نمايند تا در اين سهميه قرار گيرند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

pahnabi

+ نوشته شده در  بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:56  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

داوطلبان گرامی
ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال 1388 ، به منظور دسترسي هرچه سريعتر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،‌علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي ، به اطلاع مي‌رساند، سؤالات هريك از گروههاي آزمايشي به شرح ذيل در سايت سازمان نصب و در دسترس داوطلبان عزيز قرار مي گيرد

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :ساعت 12:05 روز پنج شنبه 4/4/88

گروه آزمايشي هنر: ساعت 30/19 پنج شنبه 4/4/88

گروه آزمايشي علوم تجربي: ساعت 12:05 روز جمعه5/4/88

گروه آزمايشي زبانهاي خارجي: ساعت 30/19 روز جمعه 5/4/88

گروه آزمايشي علوم انساني: ساعت 12:05روز شنبه6/4/88

تذکر بسيار مهم
ذکر اين نکته ضروري است که کليدي که بر روي سايت قرار خواهد گرفت ، کليد اوليه مي باشد. در روزهاي آينده کليد نهايي که پاسخنامه داوطلبان بر اساس آن تصحيح خواهد شد از طريق سايت سازمان سنجش منتشر مي گردد


داوطلبان گرامي فايلهاي دفترچه با فرمت pdf مي باشد و بايد براي مشاهده آن از نرم افزار Acrobat Reader استفاده نماييد (داوطلبان می توانند در صورت تمایل با کلیک سمت راست بر روی دفترچه مورد نظر خود و انتخاب Save Target As فایل را بر روی دستگاه خود ذخیره نموده و با نرم افزار Acrobat Readerاز آن استفاده نمایند )
 
سئوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1388 :
دفترچه عمومی                                           دفترچه اختصاصی
                
پاسخنامه دفترچه سوالات عمومي                  پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصي

 • سئوالات گروه آزمايشي هنر سال 1388 :
 • دفترچه عمومي        دفترچه اختصاصي شماره یک      دفترچه اختصاصي شماره دو

  کليد سئوالات گروه آزمايشي هنر سال 1388
   

   
 • سئوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1388
 •  
  دفترچه عمومی          دفترچه اختصاصي شماره یک         دفترچه اختصاصي شماره دو
   
   
   

   

  پهنابی.pahnabi

   

  + نوشته شده در  چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:23  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  جهت مشاهده و پرينت کارت شرکت در آزمون سراسري سال 1388 اینجا را کلیک نمایید

  برای انتخاب رشته های شرایط خاص آزمون سراسری سال 1388 اینجا را کلیک نمایید

  براي نمايش برگ‌راهنماي‌ شركت‌ درآزمون‌ سراسري سال‌ 1388 کليک نماييد

  تاريخ‌، نحوه‌ پرينت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ سراسري‌ سال‌ 1388 اعلام شد

   PAHNABI

  بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 مي‌رساند، آندسته از داوطلباني كه اطلاعات كارت اعتباري خود را (شامل: شماره پرونده، شماره كاربر، شماره كارت، شماره رمز و كد رهگيري) در اختيار ندارند مي‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي با مراجعه به نمايندگان سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌هاي رفع نقص در تهران و شهرستانها (آدرس باجه‌هاي رفع نقص در اطلاعيه اين سازمان در تاريخ 24/3/88 در سايت سازمان و 25/3/88 و 1/4/88 در هفته‌نامه پيك سنجش درج شده است) نسبت به دريافت اطلاعات خود شامل شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و سپس با مراجعه به سايت سازمان نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

   

  + نوشته شده در  یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 23:33  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  داوطلبان‌ گرامي ضمن آرزوي موفقيت‌ براي شما جهت  ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزشي كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علم، مطالعه اين مطالب به منظورآشنائي با اطلاعات عمومي شركت‌ در آزمون‌ سراسري سال 1388 توصيه مي‌شود.   الف): زمان برگزاري آزمون در گروههاي آزمايشي مختلف:
  جدول برگزاري آزمون داوطلبان‌ گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ ریاضی ‌و ‌فنی، هنر، علوم تجربی، زبان‌هاي‌ خارجي‌ و علوم انساني

  نام آزمون روز و تاريخ آزمون ساعت شروع فرآيند آزمون
  ‌عمومي‌ و اختصاصي‌گروه ‌آزمايشي‌ علوم ‌ریاضی‌ و‌ فنی پنجشنبه مورخ 4/4/88 30/7 صبح
  ‌عمومي‌ و اختصاصي‌گروه ‌آزمايشي هنر پنجشنبه مورخ 4/4/88 00/15 بعدازظهر
  ‌عمومي‌ و اختصاصي‌گروه ‌آزمايشي‌ ‌علوم ‌تجربی جمـعه مورخ 5/4/88 30/7 صبح
  ‌عمومي‌ و اختصاصي‌گروه ‌آزمايشي‌ ‌‌زبان‌هاي ‌خارجي جمـعه مورخ 5/4/88 00/15 بعدازظهر
  ‌عمومي‌ و اختصاصي‌گروه ‌آزمايشي‌‌ علوم انساني شنـبه مورخ 6/4/88 30/7 صبح

  خيلي مهم: در هاي‌ ورود به‌ جلسه‌‌ امتحاني ‌در صبح‌ روزهاي ‌امتحان ، رأس ‌ساعت 7 (هفت صبح) و در بعدازظهر رأس ساعت14:30 (دو و سي دقيقه بعدازظهر) بسته‌ خواهد شد. لذا داوطلبان‌ بايد يك ساعت قبل ‌از بسته ‌شدن ‌در هاي‌ ورودي‌ در محل‌ حوزه‌ امتحاني ‌حاضر باشند.

  pahnabi 

  ب)پاسخنامه‌ و نكات‌ مهمي‌ درباره‌ آن‌ :
  - در جلسه‌ آزمون‌ عمومي‌ و اختصاصي‌ به‌ هر يك‌ از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي يك پاسخنامه و به هر یک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم ریاضی‌ و ‌فنی، علوم تجربي و علوم انساني دو پاسخنامه (پاسخنامه آزمون عمومي يا پاسخنامه شماره 1 و پاسخنامه آزمون اختصاصي يا پاسخنامه شماره 2) داده‌ مي‌شود. در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخنامه‌ شماره‌ داوطلب‌، نام‌ خانوادگي‌ و نام‌ و گروه‌ آزمايشي‌ درج‌ شده‌ است‌. نمونه‌ قسمتي‌ از پاسخنامه‌ در اين راهنما چاپ‌ شده‌ است‌ كه‌ بايد پس‌ از ملاحظه‌ آن‌ به‌ نكات‌ زير توجه‌ كرد.
  - در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخنامه‌ مطلقاً نبايد چيزي‌ نوشت‌ يا علامتي‌ گذاشت‌ و به‌ غير از محل‌هاي‌ مشخص‌ شده‌ در روي‌ پاسخنامه‌ از نوشتن‌ و يا علامتگذاري ‌‌در ساير محل‌ها خودداري ‌شود در غير اينصورت ‌‌فرد ‌بعنوان ‌‌متخلف‌ شناخته شده وپاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. داوطلب به محض دريافت پاسخنامه‌ (اعم از پاسخنامه آزمون عمومي يا پاسخنامه شماره 1 و پاسخنامه آزمون اختصاصي يا پاسخنامه شماره 2) بايد شماره‌ آن را با شماره‌ برچسب صندلي‌ و شماره‌ پرينت كارت‌ ورودي‌ خود مقايسه‌ كند تا مطمئن‌ شود بين‌ آنها هيچ‌ اختلافي‌ نيست‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تفاوت‌، بي‌درنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزديكترين‌ مراقب ‌جلسه‌ اطلاع‌ داده و موضوع‌ را پيگيري تا اختلاف‌ برطرف‌گردد.

  pahnabi 

  - طرز پاسخ‌ دادن‌ به‌ سؤالات: 1- داوطلب‌ بايد محل‌ مخصوص‌ جوابي‌ را كه‌ در پاسخنامه‌ براي‌ هر سؤال‌ در نظر مي‌گيرد به وسيلة مداد سياه‌ نرم‌ پررنگ‌ (نه‌‌ خودكار و ‌نه ‌مداد‌كپي ‌و‌...) پُر كند. براي‌ آگاهي‌ از طرز پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌ هر جواب‌ به‌ نمونه‌ پاسخنامه‌ مندرج‌ در اين صفحه كه‌ در آن‌ به‌ سؤالات‌ شماره‌هاي‌ 1، 2، 3و 4 به‌ ترتيب‌ پاسخ‌هاي‌ فرضي‌ 2، 4، 1 و 4 داده‌ شده‌ است‌ توجه‌ شود. 2- چون ‌پاسخنامه‌ به وسيلة‌ ماشين ‌علامت‌خوان‌ تصحيح‌ مي‌شود، لذا از كثيف‌ كردن‌، تا كردن‌ و يا ‌گذاشتن‌ هر‌گونه‌ علامت‌‌ و اثري‌ بر روي‌ ‌آن خودداري‌ شود. 3- جواب‌ها بايد فقط در پاسخنامه‌ با پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها و به وسيله‌ مداد مشكي‌ نرم‌ پر‌رنگ‌ مشخص‌ شود. پر كردن‌ محل‌ پاسخ‌ها بايد پررنگ‌ و يكنواخت‌ باشد. پاسخ‌هايي‌ كه‌ به‌ هر نحو ديگر در پاسخنامه‌ «مثلاً بجاي‌ پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌، (×) گذاشته‌ و يا بطور يكنواخت‌ پُررنگ‌ نشود» يا در دفترچه‌‌آزمون‌ علامتگذاري‌ يا نوشته‌ شود قابل‌ تصحيح‌ و نمره‌گذاري‌ با ماشين‌ نيست‌ و به‌ همين‌ علت‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد. 4- در تست‌هاي‌ چهار گزينه‌اي‌ براي‌ هر پاسخ‌ صحيح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ (سه ‌‌نمره‌ ‌مثبت‌) و براي‌ هر پاسخ‌ غلط، به ‌منظور خنثي‌‌كردن‌ پاسخ‌هاي ‌حدسي‌ يا تصادفي‌ 1‌ نمره‌ ‌منفي‌ (يك‌‌ نمره ‌منفي‌) منظور خواهد شد، بنابر اين‌ به‌ داوطلبان ‌توصيه ‌مي‌شود اگر پاسخ‌ صحيح‌ سؤالي‌ را اصلاً نمي‌دانند به‌ آن‌ سؤال‌ جواب‌ ندهند زيرا به‌ سؤال‌هاي‌ بدون‌ جواب‌ نمره‌ منفي‌ يا مثبت‌ تعلق‌ نمي‌گيرد و اگر به‌ سؤالي‌ بيش‌ از يك‌ پاسخ‌ داده‌ شود همه‌پاسخ‌ها، غلط محسوب خواهد شد و به‌ آن‌ سؤال ‌يك‌ ‌نمره ‌‌منفي (1 نمره‌ ‌منفي‌) تعلق ‌خواهد‌ گرفت.

  ج) برگزاري آزمون:
  1- آدرس حوزه‌هاي برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون درج گرديده است. داوطلبان چنانچه در چند گروه آزمايشي شركت كرده‌اند لازم است پرينت كارت خود را در گروههاي مختلف به صورت جداگانه پرينت نمايند.
  2- ‌ قبل‌ از شروع‌ آزمون‌ فرم‌ نظر خواهي‌ حاوي‌ 10 سؤال‌ به‌ داوطلبان‌ داده‌ خواهد شد، لازم است‌ پاسخ‌ سؤالات‌ مندرج‌ در فرم‌ مذكور را از رديف‌ 301 تا 310 در پاسخنامه‌ به‌ مدت‌ 10 دقيقه‌ درج‌ نمايند.
  3- داوطلباني‌كه‌ به معارف غيراسلام پاسخ مي‌دهند و يا زبان ‌خارجي‌ امتحاني‌آنان‌ غيرانگليسي ‌مي‌باشد، لازم‌ است ‌به‌ ترتيب ‌به‌ سؤالات ‌اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ و زبان‌ خارجي ‌غيرانگليسي‌ كه‌ به‌ ضميمه‌ دفترچه‌ آزمون‌ عمومي‌ آنان‌ الصاق‌ گرديده‌، پاسخ‌ دهند.(اطلاعات كامل در خصوص دفترچه‌هاي آزمون كليه گروههاي آزمايشي در هفته نامه‌ پيك سنجش مورخ 18/3-25/3/ و1/4/88 ونيز سايت اينترنتي سازمان به آدرس :  
  www.sanjesh.org درج گرديده‌است).

    د): تذكرات مهم:
  1- براي حضور در جلسه آزمون بايد پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و چند مداد سياه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاك‌كن‌، مداد تراش‌ و سنجاق‌ همراه‌ داشته‌ باشيد. 2- ازآوردن‌ وسايل‌ اضافي‌‌ مانند كيف‌دستي‌، ساك‌‌دستي‌، كتاب‌، جزوه‌، ماشين‌حساب‌، تلفن‌ همراه، پيجر، بي‌سيم، نُت، يادداشت و غيره‌ ... اكيداً خودداري‌ نماييد، درغير اينصورت‌ فرد به‌ عنوان‌ متخلف‌ تلقي‌ و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري با وي‌ رفتار خواهدشد. ضمناً از آنجا كه محلي براي نگهداري وسايل اضافي در حوزه‌هاي امتحاني پيش‌‌بيني نمي‌شود، لذا از داوطلبان تقاضا مي‌شود كه به هيچ وجه اين قبيل ‌وسايل اضافي ‌را‌ به‌ همراه خود به محل حوزه امتحاني نياورند، تاكيد مي‌گردد حفظ ‌و ‌نگهداري ‌آنها به ‌عهده مسوولين حوزه امتحاني مربوط نخواهد بود. 3- از آنجا كه‌ براساس ضوابط آزمون سراسري سال 1388 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ فارغ التحصيل نظام جديد آموزش متوسطه كه داراي مدرك‌ پيش‌‌دانشگاهي و يا كارداني بوده و يا تا تاريخ 31/6/88 مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني خود را اخذ مي‌نمايند ، مجاز به‌ ثبت ‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري بوده‌اند. بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند و يا فاقد مدرك كارداني مي‌باشند ، مجاز به‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1388 نبوده و بديهي ‌است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ حذف خواهند شد و يا در صورت قبولي پذيرش آنان لغو مي‌گردد. 4- از آنجا كه‌ پذيرفته‌شدگان‌ زير مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 نبوده‌اند، لذا چنانچه‌ داوطلباني‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ضوابط مذكور در آزمون‌ ثبت‌نام‌ نموده‌اند در صورت‌ شركت‌ در جلسه‌ امتحان‌، طبق‌ ضوابط با آنان‌ رفتار مي‌گردد: الف) پذيرفته‌شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ (اعم‌ از متمركز و يا نيمه‌ متمركز) آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 از گزينش نهايي در رشته‌هاي دوره روزانه حذف و منحصراً در دوره‌هاي شبانه، پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي گزينش مي‌شوند. ب) داوطلباني‌ كه‌ تاكنون 2 بار در آزمون‌هاي‌ سراسري‌ از سال‌ تحصيلي 65-1364 به‌ بعد در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از متمركز و يا نيمه متمركز) قرار گرفته‌اند، از گزينش نهايي حذف خواهند شد. ج) داوطلبان نظام ‌جديد كه تا موعد مقرر (شهريور ماه سال ‌1388) موفق به دريافت مدرك دوره پيش‌دانشگاهي نمي‌شوند، حتي در صورت قبول نهايي، قبولي آنها در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي لغو خواهد شد.  يادآوري مهم- باتوجه به‌اينكه هرگونه اطلاع‌رساني در مورد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (در مردادماه) و اعلام نتايج نهايي آزمون سال 1388 (در شهريور ماه) از طريق سايت اينترنتي سازمان  انجام مي گردد،لذا داوطلبان مي‌بايست پس ازپايان جلسه آزمون  برچسب صندلي خود را به همراه خود برده و تا اعلام نتايج نهايي آزمون نزد خود نگاه دارند. 5- داوطلبان در صورت تمايل براي اعلام علاقمندي جهت شركت در گزينش رشته‌هاي داراي شرايط خاص در اين آزمون، مي‌بايست از تاريخ 1/4/88 تا 10/4/88  براساس اطلاعيه مندرج در سايت سازمان و هفته نامه‌ پيك سنجش مورخ 18/3- 25/3/ و1/4/88  در سايت اينترنتي سازمان اقدام نمايند.   نشاني ‌‌ما: تهران  ـ ‌خيابان‌ كريم‌خان‌زند ـ بين خيابان استاد نجات‌اللهي و سپهبد قرني ـ  و آدرس الكترونيكي:
  www.sanjesh.org مي‌باشد.

   

  + نوشته شده در  سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 15:44  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح پنج شنبه 4/4/88 ، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج شنبه 4/4/88 ، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه 5/4/88، داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه 5/4/88و گروه آزمايشي علوم انساني در صبح شنبه 6/4/88 در 394 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.
  ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  آزمون‌ سراسري‌سال‌ 1388 از روز دوشنبه  1/4/1388 لغايت روز سه شنبه 2/4/88 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

  الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت ورود به جلسه آزمون

     كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌ ،علوم‌ تجربي‌ ، علوم‌انساني‌ ،هنروزبانهاي‌خارجي‌ از روز دوشنبه 1/4/1388 لغايت روز سه شنبه 2/4/88 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري و شماره شناسنامه و يا  شماره داوطلبي، شماره پرونده و شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند.بديهي است داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايدعلاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه  آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم وسوم خود اقدام نمايند.بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون  اقدام نمايند.

  ب‌ - محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون   

  محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌گروههاي‌آزمايشي‌علوم‌رياضي‌وفني‌، علوم‌ تجربي‌،علوم‌انساني‌ ،هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ برمبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ كه‌ دربند 39 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد.

  ج-درخصوص مندرجات كارت ورود به جلسه چنانچه مغايرتي مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

  1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت ورود به جلسه، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1 ،2 ، 3 ،5 ،9 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18  ، 19 و 21 (شامل نام خانوادگي  و نام  ، شماره شناسنامه  ، سال تولد، شماره ملي  ، شماره دانش آموزي  ، عنوان ديپلم  ، سري وسريال شناسنامه  ، سال ومحل اخذ دوره پيش دانشگاهي، سال ومحل اخذ ديپلم  ، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم  ، محل تولد ، منطقه اخذ ديپلم  ، استفاده از بورسيه آموزگار، كارمندي، مدرك كارداني و معدل كتبي ديپلم )  كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در سايت و در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ 6/4/88  مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
  2-چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند10 (سهميه )كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي  اصلاح سهميه خود كپي كارت شركت در آزمون را بهمراه فرم استفاده از سهميه درخواستي  را حداكثر تا تاريخ 10/4/88 با پست پيشتاز به آدرس تهران سازمان سنجش آموزش كشور ـ صندوق پستي 1314 ـ 15875 ـ اداره ثبت نام- واحد رفع نقص آزمون سراسري سال 1388 ارسال نمايند .
  3-در صورتيكه داوطلبان نسبت به  بندهاي 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11، 19 (گروه علوم تجربي) 23   ( جنس ، گروه آزمايشي ، زبان خارجي امتحاني  ، دين ، معلوليت،  بهياري و  محل آزمون) معترض بودند،  ضروري است  از روز دوشنبه 1/4/88 الي روز  چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت‌8 الي‌12 و‌14 الي‌18‌به نماينده‌سازمان سنجش‌مستقر‌در‌باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا قبل از برگزاري آزمون گروه آزمايشي مربوط ، وضعيت داوطلب مشخص گردد.
  4-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر بودن عكس ، واضح نبودن عكس و  . . . مي باشد ضروري است  از روز دوشنبه 1/4/88 الي روز چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
  5-چنانچه شماره داوطلب چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد  ضروري است  از روز دوشنبه 1/4/88 الي روز چهارشنبه مورخ 3/4/88 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

  د- تذكرهاي‌ مهم‌

  1-در زمان حضور در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون ، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است .
  2-  درِحوزه هاي امتحاني صبحها راس‌ ساعت‌ 7.00 (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت 14.30(دو و نيم بعدازظهر)  بسته خواهد شد و فرآيند آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ 7.30 (هفت و سي دقيقه) و  بعد از ظهرها راس ساعت  15.00 (سه بعدازظهر) آغاز مي گردد . لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد .
  3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ، فقط چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
  4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي  ، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است ، رفتار خواهد شد.
  5ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌  شركت‌كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و زبانهاي‌خارجي‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 43 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند،

  كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه‌آزمايشي‌ مربوط‌ ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌دارند. بديگرسخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادرشده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دوكارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌ نمايند.
  6ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌،علوم‌ تجربي‌،علوم‌ انساني‌ و هنر كه‌علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه  زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادرگرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ پرينت گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ ديگر سخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.
  7ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 43 و 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند،
  سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ ازداوطلبان‌ بايد  پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌ دارند.
  8-به آن دسته از بهياران شاغل كه در آزمون سراسري سال 1388 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره 4 درج گرديده، پاسخ دهند. وضعيت چنين داوطلباني بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.
  9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه‌ عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام‌جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ مي‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ بوده‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكــور،درس‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اكيد مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقا" در دفترچه‌ راهنماي‌ شركت‌ درآزمون‌  مشخص‌ شده‌ است‌.
  10- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1يا2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌20 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ ومدرك‌موردتاييدرانيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ مراتب‌ را سريعا" به‌ نماينده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌مشخص‌ گردد.
  11-داوطلبان‌ مشمول‌ هريك‌ از بندهاي 3 ، 4 و 5 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق  لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ خود رامشخص‌كرده‌باشند ، بديهي‌ است‌ درحين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.
  12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي‌مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌بوده‌اند،بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ درصورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.

  هـ-  قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

  ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
  الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
  ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
  1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
  2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
  3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
  ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
  د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
  هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
  و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
  ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
  ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
  ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
  الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
  ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
  تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
  ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
  ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
  ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
  ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
  ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
  ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
  تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
  درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ حتي‌ درروزهاي‌ تعطيل‌ از ساعت‌ 8 الي‌ 12 و از ساعت‌ 13 الي‌ 16 آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌  99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌  1388) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

   
  + نوشته شده در  بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۸ساعت 15:29  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  نحوه توزيع كارت، موادامتحاني، تعداد سؤالات‌، مدت پاسخگويي‌ به‌ سوالات داوطلبان‌ گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ پنج‌گانه‌ ونيزرشته هاي داراي شرايط خاص درآزمون سراسري سال 1388 اعلام شد.

  pahnabi پهنابی

   

  کلیک کنید

  + نوشته شده در  بیست و سوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 15:39  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  pahnabi)) کنکور سراسری)پورعباس

  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بومی گزینی داوطلبان کنکور سراسری در آزمونهای سالهای آینده نیز طبق مصوبه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس پیشنهاد سازمان سنجش نهایی شد اجرا خواهد شد.

  دکتر عبدالرسول پورعباس با بيان اينكه مصوبه بومی گزینی با مطالعه و تلاش بسیار سازمان سنجش تدوین شده به طوری که کلیه موازین آموزشی در آن رعایت شده است، گفت: پیشنهاد سازمان سنجش به شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بومی گزینی که در نهایت به تصویب این شورا رسید پیشنهاد مطالعه شده ای بود.

  وی اضافه کرد: این پیشنهاد بر اساس مطالعه عمیق و جامعی که صورت گرفت ارائه شد و به طور کامل با عدالت تطبیق دارد.

  دکتر عبدالرسول پورعباس گفت: همانطور که اعلام شده است تغییر بومی گزینی در 13 رشته پر طرفدار در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق،‌ روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی ) صورت خواهد گرفت.

  پورعباس اضافه کرد: پذیرش بومی در این رشته ها پس از کسر سهمیه 40 درصدی ایثارگران به صورت 60 درصد گزینش بومی و 40 درصد آزاد صورت می گیرد.

  وی افزود: در صورت تکمیل نشدن ظرفیت سهمیه ایثارگران در 13 رشته مذکور، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد گزینش بومی و 50 درصد گزینش آزاد اعمال می شود.

  رئیس سازمان سنجش در تشریح نحوه پذیرش داوطلبان کنکور در سایر رشته ها جز 13 رشته مذکور گفت: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 69 و کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد صورت می گیرد. در واقع پذیرش داوطبان در سایر رشته ها به جز این 13 رشته که اعلام شد به صورت گذشته و همانند کنکورهای قبل خواهد بود.

  پورعباس ادامه داد: در پذیرش دانشجو در سایر رشته ها (غیر از 13 رشته مذکور) در صورتی که ظرفیت ایثارگران تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به صورت تماما بومی برای پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.


  + نوشته شده در  ششم خرداد ۱۳۸۸ساعت 3:0  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  کنکور سراسری

  دكتر پورعباس گفت: مصوبه کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در 15 اردیبهشت درباره بومی گزینی آخرین تغییر در کنکور سراسری 1388 است که بر اساس آن ظرفیت پذیرش آزاد در مقایسه با کنکور 86 و 87 در رشته های پرطرفدار افزایش یافته است.

  وي در تشریح آخرین تغییرات کنکور 88 با بیان این مطلب افزود: براساس پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور و مصوبه کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در 15 اردیبهشت ماه، شرایط بومی گزینی و آزاد داوطلبان دوره های روزانه آزمون سراسری 88 تغییر کرد.
  وی گفت: تغییر بومی گزینی در 13 رشته پر طرفدار در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق،‌ روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی ) صورت خواهد گرفت.
  پورعباس اضافه کرد: پذیرش بومی در این رشته ها پس از کسر سهمیه 40 درصدی ایثارگران به صورت 60 درصد گزینش بومی و 40 درصد آزاد صورت می گیرد.

  رئیس سازمان از افزایش ظرفیت پذیرش آزاد در مقایسه با کنکور 87 خبر داد و گفت: در کنکور 87 پذیرش آزاد 20 درصد و بومی 80 درصد بود. بومی گزینی در سال 86 نیز به صورت 30 درصد آزاد و 70 درصد بومی اعمال شد.
  وی افزود: در صورت تکمیل نشدن ظرفیت سهمیه ایثارگران در 13 رشته مذکور، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد گزینش بومی و 50 درصد گزینش آزاد اعمال می شود.
  رئیس سازمان سنجش در تشریح نحوه پذیرش داوطلبان کنکور در سایر رشته ها جز 13 رشته مذکور گفت: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 69 و کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد صورت می گیرد. در واقع پذیرش داوطبان در سایر رشته ها به جز این 13 رشته که اعلام شد به صورت گذشته و همانند کنکورهای قبل خواهد بود.
  پورعباس ادامه داد: در پذیرش دانشجو در سایر رشته ها (غیر از 13 رشته مذکور) در صورتی که ظرفیت ایثارگران تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به صورت تماما بومی برای پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.
  وی درباره نحوه اطلاع رسانی بومی پذیری در دفترچه کنکور نیز گفت: مصوبات کنکور شامل سهمیه ها و شرایط و ضوابط در دفترچه شماره یک کنکور درج می شود. جزئیات روش پذیرش دانشجو در کنکور نیز به طور کامل در دفترچه شماره دو کنکور سراسری منتشر خواهد شد.
  پورعباس درباره اضطراب موجود در داوطلبان به دلیل اعلام نحوه پذیرش بومی در کنکور گفت: جای هیچ نگرانی وجود ندارد. داوطلبان در حال حاضر تنها به فکر درس خواندن باشند و مطمئن باشند داوطلبان قوی به هیچ عنوان متضرر نمی شوند و عدالت به طور کامل رعایت می شود. ضمن اینکه ما شاهد تغییر دیگری در کنکور امسال نخواهیم بود.

  + نوشته شده در  پنجم خرداد ۱۳۸۸ساعت 15:54  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

   

  كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1387 كه فرزند يا همسر جانباز 25 الي 49% هستند جهت تكميل اطلاعات و دريافت كد رهگيري 12 رقمي از تاريخ 16/4/87 لغايت 25/4/87 به سايت ايثار به آدرس: www.isaar.ir مراجعه نمايند.


  تذكر مهم: تاريخ فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي‌باشد و به درخواستهاي بعد از مهلت تعيين شده و يا مراجعه به غير از سايت ايثار ترتيب اثر داده نمي‌شود .

   


   

  + نوشته شده در  هجدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 14:53  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  سئوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1387                 

  پاسخنامه دفترچه عمومي

  پاسخنامه دفترچه اختصاصي

   


   سئوالات گروه آزمايشي هنر سال 1387

  کليد سئوالات گروه آزمايشي هنر سال 1387  

   


  سئوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1387

  دفترچه عمومی                 دفترچه اختصاصی شماره (۱)                    دفترچه اختصاصی شماره (۲)

  کليد سئوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1387

  پاسخنامه دفترچه عمومي گروه آزمايشي علوم تجربي

  پاسخنامه دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي


  سئوالات گروه آزمايشي زبان سال 1387

  دفترچه عمومی                         دفترچه اختصاصی

  کليد اوليه سئوالات گروه آزمايشي زبان سال 1387


  سئوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال 1387

  دفترچه عمومي                                                       دفترچه اختصاصي شماره یک     

  دفترچه اختصاصي شماره دو                                      دفترچه اختصاصي شماره سه

  پاسخنامه دفترچه سوالات عمومي                               پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصي

   

   

  قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۸۷

   

  پس از اتمام کنکور قدم مهمتری برای قبولی در دانشگاه دارید که آن هم یک انتخاب رشته مطلوب می باشد از این رو برای راهنمایی هرچه بیشتر شما اطلاعاتی در مورد رشته های مختلف برایتان فراهم کردیم که پس از اتمام کنکور در همین وب در اختیارتان قرارخواهد گرفت.موفق و پیروز باشید و ما را از نظرات خود بی نسیب نگذارید تا بتوانیم بهترین اطلاعات را در اختیارتان قرار دهیم.

   

   

   

  + نوشته شده در  هشتم تیر ۱۳۸۷ساعت 13:30  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع آندسته از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون هر يك از گروههاي آزمايشي علوم تجربي، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي كه براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند كه ترتيبي اتخاذ گرديده تا كارتهاي ورود به جلسه آزمون اين دسته از داوطلبان فردا (پنج شنبه 6/4/87) نيز به شرح ذيل توزيع گردد.

  1-كارت‌ورود‌به جلسه‌آزمون داوطلبان گروه آزمايشي هنر منحصراً از ساعت8 تا12روزپنج‌شنبه 6/4/1387.

  2-كارت ورود به جلسه داوطلب گروههاي آزمايشي علوم تجربي ، علوم انساني و زبانهاي خارجي صبح و بعدازظهر روز پنج شنبه 6/4/1387.

       سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله از داوطلبان گروههاي آزمايشي فوق الذكر كه تاكنون براي دريافت كارت ورودي اقدام ننموده‌اند، دعوت مي نمايد كه بر حسب گروه آزمايشي انتخابي و بر اساس تاريخهاي تعيين شده در فوق، براي اخذ كارت ورودي به باجه توزيع كارت ذيربط مراجعه نمايند.

  + نوشته شده در  ششم تیر ۱۳۸۷ساعت 13:13  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع آندسته از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون هر يك از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي كه براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در در روزهاي دوشنبه 3/4/1387 و سه شنبه 4/4/1387 اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند كه كارتهاي ورود به جلسه آزمون ايندسته از داوطلبان روز چهارشنبه 5/4/87 نيز در حوزه هاي توزيع كارت از ساعت 7 صبح الي 12 و بعداز ظهر از ساعت 14(2بعدازظهر) الي 19 توزيع خواهد شد، لذا از اين قبيل داوطلبان دعوت مي شود براي اخذ كارت ورودي به باجه هاي توزيع كارت ذيربط مراجعه نمايند.

  + نوشته شده در  چهارم تیر ۱۳۸۷ساعت 22:28  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  جوانترین داوطلب زن شرکت کننده در کنکور امسال متولد 26 دی ماه 1373 و در گروه آزمایشی فنی و ریاضی ثبت نام کرده است.

  جوانترین داوطلب مرد نیز متولد 15 خردادماه 1373 است و در گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور امسال شرکت می کند.

  یک زن متولد 22 بهمن سال 1312 نیز به عنوان پیرترین زن شرکت کننده در آزمون امسال در گروه آزماشی علوم انسانی شرکت خواهد کرد.

  همچنین مرد 82 ساله ای در گروه آزمایشی زبانهای خارجی به عنوان پیرترین داوطلب کنکور به رقابت با سایر داوطلبان می پردازد.

  + نوشته شده در  چهارم تیر ۱۳۸۷ساعت 22:27  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  سازمان سنجش

  رئیس سازمان سنجش از تمهیدات ویژه برای برقراری امنیت در کنکور خبر داد و گفت: قرنطینه سئوالات نسبت به سال قبل متفاوت شده و برای حفظ امنیت بخشی از سئوالات و پاسخنامه ها به وسیله سیستم حمل و نقل هوایی به حوزه های امتحانی ارسال می شوند.

  دکتر عبدالرسول پورعباس با بیان این مطلب افزود: تمامی تدابیر لازم برای برگزاری آزمون 87 دیده شده است. امسال برخی حوزه ها جایگزین حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی شده و حوزه های بی کیفیت حذف شده اند. کیفیت حوزه های دانشگاهی نیز از امکانات بهتری برخوردار شده و تعداد داوطلبین بیشتری در آنها مستقر می شوند.
  رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: با تمهیداتی که اندیشیده شده ماندگاری پاسخنامه ها و سئوالات در حوزه ها به کمترین زمان ممکن رسیده است.

  وی تعداد افرادی که در برگزاری کنکور امسال تلاش می کنند را بیش از 130 هزار نفر عنوان کرد و گفت: امسال حضور بیشتری در حوزه های برگزاری کنکور خواهیم داشت و تعدادی از معاونین وزیر علوم نیز به نمایندگی از وزیر علوم در استانهای مختلف مستقر می شوند.

  بکارگیری نرم افزار تخلف یاب در کنکور 87

  رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه نرم افزار تخلف یاب در کنکور سراسری نیز فعال است، گفت: داوطلبین باید بدانند که ضمن اینکه نباید از روی پاسخنامه کسی نگاه کنند، نباید اجازه دهند فردی از پاسخنامه آنها نگاه کند در صورتی که فردی پاسخنامه آنها را نگاه کند چه عمدا و چه سهوا متضرر می شود و نرم افزار تخلف یاب در تمام حوزه های امتحانی این موضوع را کنترل می کند.

  وی اضافه کرد: داوطلبان مواظب پاسخنامه خود باشند و پاسخنامه را طوری قرار دهند که کسی بر پاسخنامه آنها تسلط نداشته باشد.

  استقرار دو دستگاه موبایل یاب در حوزه های امتحانی


  پورعباس از استقرار دو دستگاه موبایل یاب در حوزه های امتحانی خبر داد و گفت: یکی از این دستگاهها موبایلها را کور و دستگاه دیگر موبایلها را شناسایی می کند. فرکانس موبایل حتی در صورت خاموش بودن توسط این دستگاه کشف می شود لذا در صورتی که موبایلی به صورت خاموش در جلسه آزمون از داوطلب گرفته شود، یک سال حذف از آزمون و در صورت روشن بودن یک سال تا چند سال محرومیت از آزمون را به دنبال دارد.

  رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: قرنطینه شماره 2 سازمان بلافاصله پس از آزمون شروع به کار می کند و 5 دقیقه پس از برگزاری آزمون در هر گروه آزمایشی سئوالات و 2 ساعت پس از آزمون کلید اولیه غیر مستند نیز بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

  + نوشته شده در  چهارم تیر ۱۳۸۷ساعت 15:0  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  + نوشته شده در  یکم تیر ۱۳۸۷ساعت 15:55  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  رئیس سازمان سنجش در زمینه قطعی برق در روزهای کنکور با توجه به اعلام جدول قطعی برق در تیر گفت: با مصوبه هیئت دولت در سه روز 6، 7 و 8 تیر برق کشور قطع نخواهد شد و داوطلبان کنکور بدون نگرانی می توانند در حوزه های امتحانی به رقابت علمی بپردازند.

  دکتر عبدالرسول پورعباس افزود: برق کشور طی ساعات 7 صبح تا 7 شب روزهای آزمون قطع نخواهد شد.

  وی افزود: از این رو داوطلبان می توانند بدون نگرانی از قطعی برق با نور مناسب و در فضایی آرام با وجود سیستمهای سرمایشی مناسب در تمامی حوزه ها در آزمون شرکت کنند.

  رئیس سازمان سنجش درباره سئوالات کنکور امسال گفت: سئوالات کنکور 87 مفهومی است داوطلبان باید حواس خود را تنها روی مطالب کتابهای درسی متمرکز کنند تا بتوانند ضریب قبولی خود را بالاتر ببرند.

  لازم به ذکر است ، کنکور سراسری سال 87 طی روزهای 6، 7 و 8 تیرماه برگزار می شود و طبق برنامه تعیین شده، داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 6 تیرماه، داوطلبان گروه هنر بعدازظهر پنجشنبه 6 تیرماه، داوطلبان گروه علوم تجربی صبح جمعه 7 تیرماه، داوطلبان گروه زبانهای خارجی بعدازظهر جمعه 7 تیرماه و داوطلبان گروه علوم انسانی صبح شنبه 8 تیرماه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

  + نوشته شده در  یکم تیر ۱۳۸۷ساعت 15:53  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  * به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه بر اساس جدول شماره 3 اطلاعيه توزيع كارت آزمون سراسري سال 1387 شهرستان محل توزيع کارت آنان شهرستان تهران می باشد (داوطلبانی که محل اقامتشان را در بند 37 تقاضانامه ثبت‌نام شهرستان تهران و يا شميرانات درج نموده اند) می رساند که چنانچه شماره شناسنامه آنها ده رقمی است و با يک يا دو صفر شروع می شود بايد صفر اول آن را حذف نمايند وسپس برآن اساس حوزه توزيع كارت خود را مطابق با جدول شماره 3 شناسايی و به محل مربوطه مراجعه نمايند.

  * ضمنا داوطلبانی که شماره شناسنامه آنها ده رقمی است باید در جدول شماره 3 به کلمه "تا آخر " توجه نمایند.

  * اطلاعيه اين سازمان در خصوص توزيع کارت آزمون سراسری سال 1387 در سایت اين سازمان و هفته نامه پیک سنجش دوشنبه 27/3/87 درج گرديده است .

  + نوشته شده در  سی ام خرداد ۱۳۸۷ساعت 14:41  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ درآزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند كه‌كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري‌سال‌ 1387درروزهاي‌ دوشنبه 3/4/1387 و سه‌‌شنبه‌4/4/1387 براساس‌ مندرجات‌ بند " ب‌ " اين‌ اطلاعيه‌ در حوزه‌ هاي‌توزيع‌ كارت‌ مندرج‌در جداول‌ شماره‌2 و 3 توزيع‌ مي‌گردد.

  الف‌ - محل‌ توزيع‌ كارت

  محل‌توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌گروههاي‌آزمايشي‌علوم‌رياضي‌وفني‌، علوم‌ تجربي‌،علوم‌انساني‌ ،هنروزبانهاي‌خارجي‌برمبناي‌شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ كه‌ دربند 37 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 مي‌باشد.

  ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن

  كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌ ،علوم‌ تجربي‌ ، علوم‌انساني‌ ،هنروزبانهاي‌خارجي‌باتوجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز شهرستانهاي‌ تهران‌ و شميرانات‌) در حوزه‌هاي‌ سراسر كشوروبراساس‌ سال‌ تولد آنان‌ توزيع‌ مي‌گردد. لذا كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولدخود درتاريخهاي‌ تعيين‌ شده‌، شخصا"براي‌ دريافت‌ كارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ ذيربط‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌2)مراجعه‌ نمايند.
  1-نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 87 داوطلبان‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌پنج‌گانه‌ شهرستانهاي‌ تهران‌ و شميرانات‌) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد.
  1-1- كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1369 و سالهاي بعدازآن‌ از ساعت‌ 7 لغايت‌ 12 روز دوشنبه‌ 3/4/1387.
  2-1- كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1368 از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغايت‌ 19 روز دوشنبه‌3/4/1387.
  3-1- كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سالهاي‌ 1366 و 1367 از ساعت‌ 7 لغايت‌ 12 روز سه‌‌شنبه‌ 4/4/1387.
  4-1- كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1365 و سالهاي قبل‌ازآن‌ از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغايت‌ 19 روز سه‌شنبه‌ 4/4/1387.
  2-كليه‌ خواهران‌ و برادراني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، يكي‌از شهرستانهاي‌ تهران‌ ويا شميرانات‌ مي‌باشد، لازم‌ است‌ براساس‌ سال‌ تولد وشماره‌ شناسنامه‌ و باتوجه‌ به‌ جدول‌شماره‌ 3 براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ مربوط‌ مراجعه‌ نمايند.
  تذكر مهم‌: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، يكي‌ از بخشهاي‌‌چايپاره‌ (كد 159)شهرستان‌ خوي‌، امام‌زاده‌ «بادرود» (كد 246) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ (كد 237) شهرستان‌ لنجان،‌ بخش‌ برخوار (كد 214) شهرستان برخوار و ميمه، برخوار مركزي (كد‌ 215) شهرستان‌ برخوار و ميمه‌، بوئين‌ و مياندشت‌ (كد227) شهرستان‌ فريدن‌، خوروبيابانك‌(كد242) شهرستان‌ نائين‌ ، ميمه‌(كد216) شهرستان‌ برخوار و ميمه‌ ،بدره‌ (كد 255) شهرستان‌ دره‌ شهر، هليلان (كد 263) شهرستان شيروان و چرداول، ملكشاهي (كد264) شهرستان مهران ، خارك (كد267) شهرستان بوشهر، چهاردانگه (كد289) شهرستان اسلام شهر، كهريزك (كد302) شهرستان ري ، قدس‌ (كد 311) شهرستان‌ شهريار، گلستان‌ (كد298) و بوستان (كد 300)شهرستان‌ رباط‌ كريم‌ ، قرچك (كد323) شهرستان ورامين ، ملارد (كد 312) شهرستان‌ شهريار، كيار (كد332) شهرستان‌شهركرد، بشرويه‌ (كد351) شهرستان‌ فردوس‌، بجستان‌ (كد409) شهرستان‌ گناباد، جغتاي (كد392) شهرستان سبزوار، جلگه‌ زاوه‌ (كد375) شهرستان‌ تربت‌حيدريه‌ ، جوين (كد393) شهرستان سبزوار ، زبرخان‌ (كد418) شهرستان‌ نيشابور، راز و جرگلان (كد 424) شهرستان بجنورد، بندرامام‌ خميني‌(ره‌) (كد 452)شهرستان‌ بندرماهشهر، هويزه (كد465) شهرستان‌دشت‌آزادگان، شيبكوه (كد 581) شهرستان فسا، ميمند (كد 585) شهرستان فيروزآباد ، اوز (كد593) شهرستان لارستان، بيرم (كد 595) شهرستان لارستان، جويم (كد596) شهرستان لارستان ، اشكنان (كد 602) شهرستان لامرد، رستم‌ (كد612) شهرستان‌ ممسني‌، زرقان (573) شهرستان شيراز، سروستان‌ (كد574) شهرستان‌ شيراز،كربال‌ (كد575) شهرستان‌ شيراز، كوار(كد 576)شهرستان‌ شيراز، گراش (598) شهرستان لارستان، آباده‌طشك (كد619) شهرستان ني‌ريز، انار(كد688)شهرستان‌ رفسنجان‌ ، رابر (كد674) شهرستان‌ بافت‌ ، نرماشير(كد682) شهرستان بم، باشت (كد761) شهرستان گچساران، چرام (كد755) و لنده (كد757) شهرستان كهكيلويه ، گاليكش‌ (كد782)شهرستان‌ مينودشت‌ ، گميشان‌ (كد769) شهرستان‌ تركمن‌، كلاچاي‌ (كد805) شهرستان‌ رودسر، بندپي‌ شرقي‌ (كد857) شهرستان‌بابل‌، چمستان‌ (كد893) شهرستان‌ نور ، شيرگاه‌‌(كد884)‌شهرستان‌‌سوادكوه‌، عباس‌ آباد (كد870) شهرستان‌ تنكابن‌ ،فريدون‌ كنار(كد864) شهرستان‌ بابلسر، كلاردشت‌ (كد876) شهرستان‌ چالوس‌، مياندورود(كد883) شهرستان‌ ساري‌، بيابان(كد944) شهرستان ميناب و كيش‌ (كد925) شهرستان‌ بندرلنگه‌ مي‌باشد و در يكي‌ از گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌ ، علوم‌ تجربي‌ ، علوم‌انساني‌ ، هنر و يا زبانهاي‌ خارجي‌ شركت‌ كرده‌اند بايدبراي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ امتحان‌ خود به‌ ترتيب‌ به‌ بخشهاي ‌ چايپاره‌شهرستان‌ خوي‌،امامزاده‌ (بادرود) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ شهرستان‌ لنجان‌، برخوار شهرستان برخوار و ميمه، برخوار مركزي‌ شهرستان‌ برخواروميمه‌ ، بوئين‌ و مياندشت‌ شهرستان‌ فريدن‌ ، خور و بيابانك‌ شهرستان‌ نائين‌ ، ميمه‌ شهرستان‌ برخوار و ميمه‌ ، بدره‌ شهرستان‌ دره‌شهر، هليلان شهرستان شيروان و چرداول، ملكشاهي شهرستان مهران، خارك شهرستان بوشهر، چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، كهريزك شهرستان ري، قدس‌ شهرستان‌ شهريار، گلستان‌ شهرستان‌ رباط‌ كريم‌ ،قرچك شهرستان ورامين ، ملارد شهرستان‌ شهريار، كيار شهرستان‌ شهركرد،‌بشرويه‌‌شهرستان‌فردوس‌‌،‌ بجستان‌‌شهرستان‌‌گناباد،جغتاي شهرستان سبزوار، جلگه‌‌زاوه‌ شهرستان‌ تربت حيدريه‌، جوين شهرستان سبزوار، زبرخان‌ شهرستان نيشابور، راز و جرگلان شهرستان بجنورد، ‌بندرامام‌‌خميني‌(ره‌)‌شهرستان‌ بندرماهشهر، هويزه شهرستان دشت آزادگان، شيبكوه شهرستان فسا، ميمند شهرستان فيروزآباد، اوز شهرستان لارستان، بيرم شهرستان لارستان، جويم شهرستان لارستان ، اشكنان شهرستان لامرد، رستم‌ شهرستان‌ ممسني‌ ، زرقان شهرستان شيراز، سروستان‌ شهرستان‌ شيراز، كربال‌ شهرستان‌شيراز، كوار شهرستان‌ شيراز، ‌گراش شهرستان لارستان، ‌آباده‌طشك شهرستان ني‌ريز، انارشهرستان‌ رفسنجان‌ ، رابر شهرستان‌ بافت‌، نرماشير شهرستان بم، باشت شهرستان گچساران ، چرام و لنده شهرستان كهكيلويه ، گاليكش‌ شهرستان‌ مينودشت‌ ، گميشان‌ شهرستان‌ تركمن‌ ،كلاچاي‌ شهرستان‌ رودسر، بندپي‌ شرقي‌ شهرستان‌ بابل‌ ،چمستان‌ شهرستان‌ نور، شيرگاه‌ شهرستان‌ سوادكوه‌ ، عباس‌ آبادشهرستان‌ تنكابن‌ ، فريدون‌ كنارشهرستان‌ بابلسر، كلاردشت‌ شهرستان‌ چالوس‌ ، مياندورود شهرستان‌ساري‌ ، بيابان شهرستان ميناب و كيش‌ شهرستان‌ بندرلنگه‌‌ مراجعه‌ نمايند.

  ج‌- مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌

  براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ مدارك‌ زير مورد نياز است‌ .
  كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد.
  تذكر مهّم : براي‌ داوطلباني‌ كه‌ مدارك‌ ثبت‌ نام‌ آنان‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ عمومي‌ واختصاصي‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 (ازلحاظ‌ نوع‌مدرك‌ تحصيلي‌ و...) باطل‌ و قبلا" نيز باآنها مكاتبه‌ شده‌ است‌ ، كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ صادرنشده‌ وتوصيه‌ مي‌شود ازمراجعه‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ توزيع‌ كارت‌ خودداري‌ نمايند.

  د- تذكرهاي‌ مهم‌

  1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ كارت ملي ويا شناسنامه‌ عكسدار و يا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار منحصرا" به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهدشد ولذا از تسليم‌ كارت‌ ورودي‌ به‌ غير داوطلب‌ خودداري‌ مي‌شود.
  2 -رعايت‌ شئونات‌ اسلامي‌ ، بويژه‌ پوشش‌ اسلامي‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ به‌ هنگام‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ و شركت‌ در آزمون‌ الزامي‌ است‌ .
  3-در روي‌ كارت‌ ورودي‌ نام‌ خانوادگي‌ ،نام‌ ، جنس، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ ،محل تولد،گروه آزمايشي ، زبان امتحاني، دين ، محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم ، شماره دانش آموزي ، سال و محل اخذ مدرك ديپلم ، عنوان ديپلم ،سال و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي ، عنوان دوره پيش دانشگاهي، سهميه ، نوع معلوليت ،علاقه‌مندي‌ به‌ رشته‌هاي‌پيام‌ نورو موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ ، متقاضي‌ بورسيه‌ كارمندي يا آموزگاران ، بهياران ، علاقه مندي به گروههاي هنر و زبانهاي خارجي، داراي مدرك كارداني و همچنين معدل كتبي ديپلم ، محل آزمون ، شماره پرونده و زمان برگزاري آزمون درج گرديده است.
  4-درخصوص‌ مشخصات‌ شناسنامه‌اي‌ (شامل‌ نام‌ خانوادگي‌ ، نام‌ ، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌)، سهميه‌ ، عنوان‌ ديپلم‌ ‌ يا عنوان‌ مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌، نام‌ محل‌ اخذ ديپلم‌ وسال‌ ماقبل‌ آن‌، معدل كتبي ديپلم (معدل امتحانات نهايي سال سوم متوسطه)، نام‌ محل‌ اخذ مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ ، علاقه‌مندي‌ به‌ رشته‌ هاي‌پيام‌ نور، موسسات‌ غير انتفاعي‌ و غيردولتي‌ ‌، استفاده‌ از بورسيه‌ آموزگاران‌ يا بهياران‌، كارمندي‌ ، شهرستان‌ محل‌ تولد، مدرك كارداني و شماره دانش آموزي درصورت‌ مشاهده‌ اختلاف‌ در هريك‌از مواردمذكور باآنچه‌ كه‌ در كارت‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نامي‌ درج‌ نموده‌ايد، از كارت‌ ورودي ‌فتوكپي‌ تهيه‌ و در فتوكپي‌ دور مورد يا موارد مربوط‌ راخط‌ بكشيد وصحيح‌ آن‌ را با خط‌ خوانا و بدون‌ قلم‌ خوردگي‌ باخودكارقرمز در بالاي‌ آن‌ بنويسيد وفتوكپي‌ مربوط‌ را به‌ نماينده‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ تحويل‌ نماييد. بديهي‌است‌ اين‌ مواردپس‌ ازبرگزاري‌آزمون‌درسازمان‌سنجش‌آموزش‌كشور باتوجه‌ به‌ مدارك‌ بررسي‌ و اصلاح‌ خواهد شد.
  5- چنانچه‌ تفاوتي‌ بين‌ درج‌ نام‌ گروه‌ آزمايشي‌ ، دين ، زبان‌ خارجي‌ امتحاني‌، جنس ، علاقه‌مندي‌ به‌ شركت‌ در گروه‌ آزمايشي‌ هنر وگروه‌آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با آنچه‌ كه‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ درج‌ نموده‌ايدومندرجات‌ كارت‌ ورودي‌ مشاهده‌ نموديد،سريعا" به‌ واحد رفع‌ نقص‌ مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ مراجعه‌ و مورد يا موارد را گزارش‌ دهيد و موضوع‌ را پي‌گيري‌ نماييد تاقبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ باتوجه‌ به‌ مدارك‌، برحسب‌ مورد اقدام‌ گردد.
  6ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و زبانهاي‌خارجي‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 40 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ هنر را نيز علاوه‌ بر كارت‌ ورود به‌ جلسه‌گروه‌آزمايشي‌ مربوط‌ ازموزعين‌كارت‌ ورودي‌ دريافت‌دارند. بديگرسخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ ورود به‌ جلسه ‌ صادرشده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ هر دوكارت‌ ورود به‌ جلسه‌ را از باجه‌ ذيربط‌ به‌ همراه‌ ساير مدارك‌ دريافت‌ نمايند.
  7ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌،علوم‌ تجربي‌،علوم‌ انساني‌ و هنر كه‌علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادرگرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ ازموزعين‌ كارت‌ ورودي‌ دريافت‌ دارند. به‌ ديگر سخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌است‌ هر دو كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ را از باجه‌ ذيربط‌ به‌ همراه‌ ساير مدارك‌ دريافت‌ نمايند.
  8ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 40 و 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ ازداوطلبان‌ بايد هر سه‌ كارت‌ ورودي‌ را از موزع‌ ذيربط‌ به‌ همراه‌ ساير مدارك‌ دريافت‌ دارند.
  9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه‌ عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام‌جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ مي‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ بوده‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكــور ،درس‌اصول‌ و عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اكيد مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ ورودي‌دريافت‌ خواهند داشت‌ توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌ و عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقا" در دفترچه‌ راهنماي‌ شركت‌ درآزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
  10ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1يا2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌16 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ ورودي‌، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌.چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ ازبندهاي‌مذكورراعلامتگذاري‌ ومدرك‌موردتاييدرانيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ ورود به جلسه وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ مراتب‌ را سريعا" به‌ نماينده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌مشخص‌ گردد.
  11-داوطلبان‌ مشمول‌ هريك‌ از بندهاي‌ 5، 6 ، 7، 8، 9 و يا 10 فوق‌، لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ خود رامشخص‌كرده‌باشند ، بديهي‌ است‌ درحين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.
  12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي‌مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌بوده‌اند،بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ درصورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.
  13- به‌ داوطلبان‌ توصيه‌ مي‌ شود كه‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنمايي‌ كه‌ به‌ همراه‌ كارت‌ ورودي‌ دريافت‌ خواهند داشت‌، دقيقا" مطالعه‌نمايند و چنانچه‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌ يا رشته‌هاي‌ داراي‌ شرايط‌ خاص‌ متمركز( رشته‌ هايي‌ كه‌ نياز به‌ مصاحبه‌ يامعاينه‌ ويامصاحبه‌ ومعاينه‌ دارد) باشند، از قبل‌ ضوابط‌ آنها را دقيقا" مطالعه‌ وباتوجه‌ به‌ دستورالعمل‌ هاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌مذكور، شماره‌ مورد وياموارد (حداكثر 2 مورد)مربوط‌ رادر پشت‌ كارت‌ ورودي‌ يادداشت‌ نموده‌ تا به‌ هنگام‌ برگزاري‌ آزمون، ‌علاقه‌ مندي‌ خود را به‌ انتخاب‌ رشته‌ يا رشته‌هاي‌ مذكور با پركردن‌ مستطيل‌ يا مستطيلهاي‌ مقابل‌ مورد ياموارد مورد نظر تعيين‌شده‌ در پاسخنامه‌، بامداد سياه‌ نرم‌ پررنگ‌ براساس‌ كدهاي‌ يادداشتي‌ در پشت‌ كارت‌ ورودي‌، اقدام‌ نمايند.
  14ـ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ سهميه غير از مناطق بر روي كارت ورود به جلسه آنان درج گرديده است، سهميه درج شده بر اساس تاييد سهميه توسط ارگان ذيربط مي باشد. بديهي است هريك از متقاضيان سهميه غير از مناطق كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است و به ديگر سخن سهميه مناطق بر روري كارت ورود به جلسه آنان درج شده است بايد به ارگان مربوطه مراجعه و نسبت به تهيه فرم مخصوص اقدام و فرم سهميه تاييد شده را توسط پست پيشتاز به نشاني تهران– صندوق پستي 1314-15875 سازمان سنجش آموزش كشور– اداره ثبت نام به نحوي ارسال نمايند كه حداكثر تا تاريخ 15/4/87 تحويل سازمان گردد. در غيراينصورت ايندسته از داوطلبان با سهميه مناطق گزينش خواهند شد. ضمناً توضيحات لازم در بند 6 صفحه 6 دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه همراه با كارت ورود به جلسه تحويل داوطلبان مي‌شود، درج گرديده است.

  قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
  ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
  الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
  ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
  1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
  2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
  3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
  ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
  د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
  هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
  و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
  ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
  ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
  ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
  الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
  ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
  تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
  ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
  ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
  ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
  ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
  ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
  ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
  تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
  درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ حتي‌ درروزهاي‌ تعطيل‌ از ساعت‌ 8 الي‌ 12 و از ساعت‌ 13 الي‌ 17 آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي
  ‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1387) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.


  برای مشاهده جدول شماره 1 اینجا را کلیک کنید

  برای مشاهده جدول شماره 2 اینجا را کلیک کنید

  برای مشاهده جدول شماره 3 اینجا را کلیک کنید

  + نوشته شده در  بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 23:11  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

  بزودی اطلاعات مربوط به کارت­های ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 بر روی سایت این سازمان قرار می گیرد

  به اطلاع می­رساند که فایل اطلاعات مربوط به کارت­های ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 از روز شنبه مورخ 1/4/87 بر روی سایت سازمان به نشانی:   www.sanjesh.org    قرار می­گیرد 

  + نوشته شده در  بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 23:9  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  از کنکورتاانتخاب رشته

  دکتر پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، اظهار داشت: سازمان سنجش سالانه بیش از 250 آزمون در سطح­های مختلف برگزار می­کند که اکثریت قریب به اتفاق آنها از استاندارد جهانی و حتی بالاتر از استاندارد جهانی برخوردار است.
  معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت: آزمون سراسری سال 1387 با آزمون­ سال گذشته تفاوت خاصی ندارد و همانند سال­های گذشته و در تاریخ­های تعیین شده برگزار می­شود.
  دکتر پورعباس در ادامه افزود: تنها تفاوتی که آزمون امسال با سال­های گذشته دارد، این است که در آزمون امسال، نرم­افزار تخلف­یاب طراحی شده است و توسط این نرم­افزار اگر داوطلبی مرتکب تخلف نگاه از روی پاسخنامه فرد کناری شود، هر دو فرد به عنوان متخلف شناسایی خواهند شد.
  رئیس سازمان سنجش، در پاسخ به این پرسش که چگونه این افراد را کنترل می­کنید، گفت: اداره کل خدمات ماشینی سازمان، تمام پاسخنامه­ها را باهم مقایسه و کنترل می­کند و در صورتی که پاسخنامه یک داوطلب با داوطلب دیگر شباهت غیرمتعارف داشته باشد، آن دو پاسخنامه برای کنترل دقیق مورد بررسی قرار می­گیرد و داوطلبان متخلف به هیأت بررسی تخلفات آزمون معرفی می­شوند.
  دکتر پورعباس، در ادامه، بیان داشت: تجربه نشان داده است که به هیچ عنوان پاسخنامه دو فرد باهم شباهت ندارد؛ در غیر این صورت حتماً تخلفی رخ داده است.
  وی اظهار داشت: سازمان سنجش، این شیوه و نرم­افزار موردنظر را در آزمون کارشناسی­ارشد مورد آزمایش قرار داده است و جواب آزمایش نیز مثبت ارزیابی شده و ما مطمئن هستیم که این نرم­افزار تخلف را با ضریب بسیار بالایی شناسایی می­کند.
  رئیس سازمان سنجش، در مورد ارسال نمرات کل از سوی آموزش و پرورش نیز گفت: تا به حال بیش از 80 درصد این نمرات به سازمان ارسال شده است و داوطلبان هیچ گونه نگرانی در مورد ارسال نمرات به خود راه ندهند و فقط به آزمون سراسری فکر کنند؛ چون این وظیفه­ای است که بر عهده سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش است و به طور حتم آموزش و پرورش تا موقع انتخاب رشته داوطلبان فرصت دارد که نمرات کل را به سازمان سنجش ارسال کند و طبق برنامه­ریزی­های به عمل آمده، قطعاً تا تاریخ مقرر این کار صورت خواهد گرفت.
  دکتر پورعباس، در پاسخ به اینکه ضریب اطمینان و حفاظت آزمون تا چه میزانی است، اظهار داشت: حفاظت و امنیت آزمون­های سازمان سنجش از ضریب بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا طراحی و چاپ سؤالات آزمون در سیستم­های قرنطینه بسیار پیچیده صورت می­گیرد و هیچ گونه امکان دسترسی به سؤالات وجود ندارد.
  وی ضمن اظهار این مطلب که با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، درب حوزه­های برگزاری آزمون در نوبت صبح رأس ساعت 7 صبح و در نوبت بعد از ظهر رأس ساعت 30/14 بسته می­شود، تأکید کرد: داوطلبان حتماً ترافیک مسیر منزل تا محل برگزاری آزمون را در نظر گرفته و بموقع در محل موردنظر حاضر باشند؛ زیرا، امکان پذیرفتن داوطلبان غیر از ساعت­های تعیین شده وجود ندارد.
  معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با بیان اینکه ظرفیت­­های آموزش عالی تقریباً با تعداد داوطلبان همخوانی دارد، ادامه داد: امسال رقابت، بیشتر بر روی محل قبولی و رشته مورد نظر داوطلبان است و با در نظر گرفتن دوره­های شبانه دانشگاه­های دولتی، و دانشگاه­های غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد اسلامی، برای هر 10 داوطلب تقریباً 9 ظرفیت وجود دارد.
  دکتر پورعباس در نهایت اظهار داشت: با توجه به اینکه سؤالات آزمون سراسری امسال به صورت مفهومی است، لذا داوطلبان می­بایست حواس خود را فقط روی مطالب کتاب­های درسی متمرکز کنند تا بتوانند ضریب قبولی خود را بالاتر ببرند.

  + نوشته شده در  بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 16:17  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  بدین­وسیله به اطلاع کلیه داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به ثبت­نام در آزمون سراسری سال 1387 اقدام نموده و اطلاعات خواسته شده را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد نموده­اند، می­رساند که اطلاعات ثبت­نامی کلیه داوطلبان ثبت­نام کننده در آزمون سراسری سال 1387 از روز دوشنبه 26/1/87 لغایت شنبه 31/1/87 به مدت 6 روز بر روی سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org برای مشاهده داوطلبان و به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده قرار داده خواهد شد.
  کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 می­توانند در روزهای فوق­الذکر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت­نام خود، اطلاعات ثبت­نامی خود را مشاهده و در صورتی که نیاز به اصلاح مورد یا مواردی باشد، براساس دستورالعمل­های مندرج در سایت اقدام نمایند.
  لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آزمون سراسری سال1387 نمرات دروس امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان نظام جدید دیپلمه­ سال­های 84، 85 و 86 تا 15% در نتیجه آزمون سراسری آنان اعمال خواهد شد، لذا، علاوه بر اطلاعات ثبت­نامی، اطلاعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش در خصوص نمرات امتحانات نهایی سال سوم این­گونه داوطلبان نیز بر روی سایت قرار داده می­شود.

  + نوشته شده در  بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 15:57  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان ثبت‌نام كننده در آزمون سراسري سال 1387 مي‌رساند كه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از نيمه دوم فروردين ماه سال 1387 براي مشاهده داوطلبان بر روي سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار داده  شده تا كليه داوطلبان با استفاده از اطلاعات كارت اعتباري ثبت‌نام با مراجعه به سايت سازمان از اطلاعات ثبت‌نامي خود مطلع و در صورت نياز نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نمايند.

  لازم به توضيح است كه اطلاعيه تكميلي سازمان در خصوص نحوه ورود به سايت و اصلاح اطلاعات ثبت‌نام در هفته‌نامه پيك سنجش مورخ 20/12/86 و 27/12/86 و 19/1/87 منتشر شده است.

  + نوشته شده در  بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 15:56  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  دانشگاه امام صادق(ع) بدينوسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي موسسه مذكور در آزمون سراسري سال 1387 مي‌رساند:
  1- شماره حساب دانشگاه براي واريز وجه ثبت‌نام، جاري 0101530085005 نزد بانك ملي ايران شعبه مهرگان تهران كد 1005 به نام دانشگاه امام صادق(ع) مي‌باشد.

  2- ضروري است داوطلبان پس از الصاق برگ حاوي آدرس دانشگاه بر روي پاكت پستي، مقصد پاكت را (واحد خواهران يا برادران) مشخص نمايند.

  3- ظرفيت رشته معارف اسلامي و علوم سياسي 45 نفر مي‌باشد.

  4- متقاضيان مي‌توانند حداكثر يكماه پس از ارسال مدارك خود به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني:
  www.isu.ac.ir مراجعه و از وصول مدارك و ثبت‌نام خود اطمينان حاصل نمايند.

  5- در صورت بروز اشتباه از سوي داوطلبان در تكميل فرم درخواست پذيرش، لازم است متقاضيان مجدداً با دانشگاه مكاتبه نمايند.

  6- در مدارك ارسالي، الزامي است تصوير كارنامه ديپلم نيز براي دانشگاه ارسال شود.

  7- درج شماره پرونده متقاضيان در آزمون سراسري، در برگ درخواست پذيرش دانشگاه امام صادق(ع) الزامي است و دانشگاه در قبال عدم ثبت‌نام آن دسته از متقاضياني كه شماره مذكور را در آن درج ننموده يا به اشتباه درج نمايند، مسئوليتي نخواهد داشت.

  + نوشته شده در  بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 15:54  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  | 

   

  الف- دروس عمومي:

   

  نام درس نام كتاب در سالي – واحدي كد كتاب پايه تدريس سال چاپ ملاحظات
  1-‌ زبان و ادبيات فارسي ادبيات فارسي(2) 1/220 دوم 84 كليه رشته‌ها
  ادبيات فارسي (3) 1/249 سوم 85 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)
  زبان و ادبيات فارسي 1 و 2 1/283 پيش دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها
  ادبيات فارسي 3 (تخصص انساني) 2/249 سوم 85 مخصوص علوم انساني
  زبان فارسي 3 (غير علوم انساني) 3/249 سوم 85 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)
  زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) 4/249 سوم 85 مخصوص علوم انساني
  2- عربي عربي 2 (غير از علوم انساني) 1/224 دوم 84 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)
  عربي 2 (علوم انساني) 2/224 دوم 84 مخصوص علوم انساني
  عربي 3 (غير از علوم انساني) 1/254 سوم 85 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)
  عربي 3 (علوم انساني) 2/254 سوم 85 مخصوص علوم انساني
  3- فرهنگ و معارف اسلامي قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي) 222 دوم 84 كليه رشته‌ها
  قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي) 251 سوم 85 كليه رشته‌ها
  معارف اسلامي (دين و زندگي) 1/285 پيش دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها
  4- زبان انگليسي انگليسي 3 1/252 سوم 85 كليه رشته‌ها
  انگليسي 1 و 2 1/284 پيش دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها

  ب- دروس تخصصي گروه علوم رياضي:

   

  نام درس نام كتاب در سالي – واحدي كد كتاب پايه تدريس سال چاپ ملاحظات
  1- رياضيات هندسه 1 2/233 دوم 84  
  آمار و مدلسازي 3/234 دوم 84
  هندسه 2 4/258 سوم 85
  رياضيات 2 2/234 دوم 84
  حسابان 1/258 سوم 85
  جبر و احتمال 2/258 سوم 85
  هندسه تحليلي و جبر خطي 1/294 پيش‌دانشگاهي 86
  حساب ديفرانسيل 1 و 2 1/295 پيش‌دانشگاهي 86
  رياضيات گسسته 1/296 پيش‌دانشگاهي 86
  2- فيزيك فيزيك 1 و آزمايشگاه 2/206 اول 83  
  فيزيك 2 و آزمايشگاه 2/226 دوم 84
  فيزيك 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي) 4/256 پيش‌دانشگاهي 86
  فيزيك 1 و 2 (ويژه رياضي) 2/293 پيش‌دانشگاهي 86
  3- شيمي شيمي 2 و آزمايشگاه 1/227 دوم 84  
  شيمي 3 و آزمايشگاه 1/257 سوم 85
  شيمي 1 و 2 1/289 پيش‌دانشگاهي 86

  ج- دروس تخصصي گروه علوم تجربي:

   

  نام درس نام كتاب در سالي – واحدي كد كتاب پايه تدريس سال چاپ ملاحظات
  1- زمين‌شناسي زمين‌شناسي 1/262 سوم 85  
  علوم زمين 1/291 پيش دانشگاهي 86
  2- رياضيات هندسه 1 2/233 دوم 84  
  رياضيات 2 2/234 دوم 84
  آمار و مدلسازي 5/258 سوم 85
  رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي) 3/258 سوم 85
  رياضيات عمومي 1 و 2 1/292 پيش‌دانشگاهي 86
  3- زيست‌شناسي زيست‌شناسي و آزمايشگاه 1 1/231 دوم 84  
  زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2 1/261 سوم 85
  زيست شناسي 2/290 پيش دانشگاهي 86
  4- فيزيك فيزيك 1 و آزمايشگاه 2/206 اول 83  
  فيزيك 2 و آزمايشگاه 2/226 دوم 84
  فيزيك 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي) 3/256 سوم 85
  فيزيك 1 و 2 (علوم تجربي) 1/288 پيش دانشگاهي 86
  5- شيمي شيمي 2 و آزمايشگاه 1/227 دوم 84  
  شيمي 3 و آزمايشگاه 1/257 سوم 85
  شيمي 1 و 2 1/289 پيش دانشگاهي 86

  د- دروس تخصصي گروه علوم انساني:

   

  نام درس نام كتاب در سالي – واحدي كد كتاب پايه تدريس سال چاپ ملاحظات
  1- رياضيات رياضيات 1/211 اول 83  
  آمار و مدلسازي 3/234 دوم 84
  رياضي (ويژه علوم انساني – علوم و معارف اسلامي) 6/258 سوم 85
  رياضي پايه 2/292 پيش دانشگاهي 86
  2- اقتصاد اقتصاد 1/240 دوم 84  
  3- زبان و ادبيات فارسي تاريخ ادبيات ايران و جهان 1 1/246 دوم 84  
  تاريخ ادبيات ايران و جهان 2 1/276 سوم 85
  آرايه‌هاي ادبي 1/280 سوم 85
  ادبيات فارسي 1 2/283 پيش دانشگاهي 86
  ادبيات فارسي 2 3/283 پيش دانشگاهي 86
  4- زبان عربي عربي 2 (ويژه علوم انساني) 2/224 دوم 84  
  عربي 3 (ويژه علوم انساني) 2/254 سوم 85
  عربي 1 و 2 1/316 پيش‌دانشگاهي 86
  5- تاريخ تاريخ ايران و جهان 1 4/235 دوم 84  
  تاريخ ايران و جهان 2 3/271 سوم 85
  تاريخ‌شناسي 1/302 پيش دانشگاهي 86
  6- جغرافيا جغرافياي 1 2/225 دوم 84  
  جغرافياي 2 4/271 سوم 85
  جغرافيا 2/297 پيش دانشگاهي 86
  7- علوم اجتماعي جامعه‌شناسي 1 1/243 دوم 84  
  جامعه‌شناسي 2 1/281 سوم 85
  علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي نظام جهاني) 1/300 پيش دانشگاهي 86
  8- فلسفه فلسفه 1/277 سوم 85  
  فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي) 1/317 پيش‌دانشگاهي 86
  9- منطق منطق 277 سوم 85  
  10- روان‌شناسي روان شناسي 1/268 سوم 85  

  + نوشته شده در  بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 15:52  توسط مرکزانتخاب رشته سهروردی ساری  |